Nemenčinės Gedimino gimnazijos strategijos 2023-2025 metams formulavimo renginys

Vykdydama projekto ,,Kokybės krepšelis“ veiklas, lapkričio 4 dieną Nemenčinės Gedimino gimnazijos bendruomenė pakvietė į antrąjį naujos strategijos kūrimo renginį. Susirinko apie šimtas dalyvių: mokiniai, mokytojai, mokinių tėvai bei gimnazijos partneriai (Vilniaus r. savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja S. Segen ir vyriausiasis specialistas J. Suboč, Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro, Nemenčinės vaikų darželio, Nemenčinės muzikos mokyklos bei Bezdonių Saulėtekio pagrindinės mokyklos vadovai). Renginio tikslas – pristatyti pirmojo renginio, vykusio birželio 1 dieną, rezultatus, patvirtinti  gimnazijos viziją, misiją, vertybes bei numatyti pagrindines veiklas kuriant naują gimnazijos 2023-2025 metų strateginį planą. Moderuojant švietimo ekspertui A. Juozaičiui, buvo sudarytos aštuonios darbo grupės, kurios turėjo dvi užduotis: atlikti gimnazijos SSGG analizę bei aptarti vertybes apibūdinančias elgsenas. Po darbo grupėse vyko pristatymai, balsavimas ir reitingavimas. Apibendrinus renginio rezultatus darbus tęs gimnazijos strateginio plano kūrimo darbo grupė. Galutinis strateginis planas bus pristatytas bendruomenei gruodžio mėnesį.

Nemenčinės Gedimino gimnazijos direktorė
Daiva Losinskienė

Paskutinis atnaujinimas 2022 9 lapkričio – Nemenčinės Gedimino gimnazija