Nemenčinės Gedimino gimnazijos specialioji pedagogė Giedrė Puškorienė

Kabineto numeris – 208 kab.

DARBO GRAFIKAS

SAVAITĖS DIENA Darbo laikas Pietų pertrauka Nekontaktinės valandos
PIRMADIENIS 8:05 –8:45

11:05–14:35

10:35–11:05 14:35–15:35
ANTRADIENIS 13:55–14:35 13:20–13:50 14:35–15:35
TREČIADIENIS 8:05–8:45

11:05–15:25

10:35–11:05 15:25–16:52
KETVIRTADIENIS 8:05–10:35

11:05–13:45

10:35–11:05 13:45–14:45
PENKTADIENIS 8:05–10:35

11:05–13:45

10:35–11:05 13:45–14:45

SPECIALIOJO PEDAGOGO VEIKLA

  • Bendradarbiaudama su kitais pagalbos mokiniui specialistais, mokytojais ir mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP), tėvais (globėjais, rūpintojais) padeda įgyvendinti įtraukiojo ugdymo principus gimnazijos bendruomenėje.
  • Atlieka pedagoginį mokinio vertinimą, nustato žinių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms.
  • Teikia individualią specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniui ar mokinių, turinčių SUP, grupei.
  • Pataria mokytojams, kaip pritaikyti mokiniams, turintiems SUP, mokomąją medžiagą, pritaikyti ir individualizuoti  bendrąsias programas.
  • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos darbe.
  • Teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja ugdymo klausimais mokinių, turinčių SUP, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese.

Paskutinis atnaujinimas 2021 3 gruodžio – Nemenčinės Gedimino gimnazija