Nr

Vardas

Pavardė

Pareigybės

1

ANŽELIKA

ARASP

PRADINŲ KLASIŲ, UŽSIENIO (ANGLŲ) KALBOS MOKYTOJA

2

DOVILĖ

BLAŽYTĖ-VANAGIENĖ

DAILĖS MOKYTOJA

3

DMITRIJ

BORUNOV

FIZINIO UGDYMO MOKYTOJAS

4

ILONA

BRAZINSKIENĖ

CHEMIJOS MOKYTOJA

5

VIRGINIJA

BUČINSKIENĖ

ISTORIJOS MOKYTOJA

6

JOANA

BUTĖNAITĖ

PSICHOLOGĖ

7

AIDA

BUŽINSKIENĖ

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJA

8

VIOLETA

CIKANAVIČIENĖ

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJA

9

SIMONA

DIRŽINAUSKAITĖ

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJA

10

INESA

DOILIDOVA

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJA

11

YULIA

DOMBROVSKAYA

ŠOKIO MOKYTOJA

12

TEREZA

FRANCKEVIČ

MATEMATIKOS MOKYTOJA

13

SKAISTĖ

GEDAMINSKAITĖ

DORINIO UGDYMO (ETIKOS) MOKYTOJA

14

LORETA

JANUŠAITIENĖ

MATEMATIKOS MOKYTOJA

15

LAURA

JUŠKAUSKIENĖ

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJA

16

NATALIJA

KALIONOVA

CHEMIJOS MOKYTOJA

17

DMITRIJUS

KARPAVIČIUS

MATEMATIKOS IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJAS, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS UGDYMUI

18

RENATA

KERUL

GEOGRAFIJOS MOKYTOJA

19

POVILAS

KIRDEIKA

FIZINIO UGDYMO MOKYTOJAS

20

ALINA

KODIKIENĖ

BIOLOGIJOS MOKYTOJA

21

RIMA

KOIRIENĖ

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJA

22

NATALIJA

KRIAUČIŪNIENĖ

SOCIALINIS PEDAGOGAS

23

DAIVA

KURPIENĖ

TECHNOLGIJŲ MOKYTOJA

25

DIANA

LOMOVA

UŽSIENIO (PRANCŪZŲ) KALBOS MOKYTOJA

26

DAIVA

LOSINSKIENĖ

MATEMATIKOS MOKYTOJA, DIREKTORĖ

27

ANDŽEJ

LUKAŠEVIČ

DORINIO UGDYMO (TIKYBOS) MOKYTOJAS

28

DANIELIUS

LUKOŠIUS

FIZINIO UGDYMO MOKYTOJAS

29

IRENA

MALAKAUSKAITĖ

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJA

30

RŪTA

MALAKAUSKIENĖ

UŽSIENIO (ANGLŲ) KALBOS MOKYTOJA

31

DANGUOLĖ

MASLAUSKIENĖ

BIBLIOTEKININKĖ

32

MIGLĖ

MATULIAUSKAITĖ

MUZIKOS MOKYTOJA

33

ROSITA

MEDIŠAUSKIENĖ

UŽSIENIO (ANGLŲ) KALBOS MOKYTOJA

34

ALINA

PEČURO

PSICHOLOGĖ

35

DANUTA

PETRAUSKIENĖ

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJA

36

ANDRIUS

PRAČKAILA

FIZINIO UGDYMO IR TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJAS

37

ANA

PRUSAKIENĖ

UŽSIENIO (RUSŲ) KALBOS, INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJA

38

JOLITA

PUNCEVIČIENĖ

FIZIKOS IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJA

39

GIEDRĖ

PUŠKORIENĖ

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJA, SPECIALUSIS PEDAGOGAS

40

ANA

RADVILIENĖ

UŽSIENIO (ANGLŲ) KALBOS MOKYTOJA

41

LIUDMILA

RAKELIENĖ

UŽSIENIO (RUSŲ) KALBOS MOKYTOJA

42

RAMUNĖ

REDECKIENĖ

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJA

43

VANDA

RINKEVIČ

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJA

44

MINDAUGAS

RUDYS

ŠOKIO MOKYTOJAS

45

AUŠRA

ŠALNIENĖ

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJA

46

SVETLANA

SČASTNAJA

MATEMATIKOS IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJA

47

VILIUS

ŠČERBICKAS

SOCIALINIS PEDAGOGAS

48

ALEKSANDR

SEMIONOV

FOTOGRAFIJOS MOKYTOJAS

49

INGA

SEVRUKIENĖ

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJA

50

GRAŽINA

SIMELIENĖ

LOGOPEDĖ

51

JURGA

STANKEVIČIENĖ

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJA, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

52

INGA

STANKEVIČIENĖ

UŽSIENIO (ANGLŲ) MOKYTOJA, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

53

JADVYGA

STECKEVIČ

TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJA, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA ŪKIO REIKALAMS

54

ELVYRA

ŠULSKIENĖ

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJA

55

LORETA

TARVYDIENĖ

FIZIKOS MOKYTOJA

56

ERIKA

TAŠLINSKAJA

UŽSIENIO (RUSŲ) KALBOS MOKYTOJA

57

IRENA

TRUSIULEVIČIENĖ

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJA

58

RITA

VAINOVSKAJA

ISTORIJOS MOKYTOJA

59

LIGITA

VARANECKIENĖ

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJA

60

VADIM RIČARD

VASILJEV

FIZINIO GDYMO MOKYTOJAS

61

JUSTINA

ZACHAREVIČ

UŽSIENIO (ANGLŲ) KALBOS MOKYTOJA

62

DIANA

ŽELICHOVSKIENĖ

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJA

63

ILONA

ŽILINSKIENĖ

DORINIO UGDYMO (ETIKOS) MOKYTOJA

 
 
Paskutinį kartą atnaujinta