Nr. Pavardė Vardas Dalykas(-ai) Vadovavimas klasei
1 BALIUKEVIČ Elena Užsienio kalba (anglų)  
2 BLAŽYTĖ-VANAGIENĖ Dovilė Dailė  
3 BORUNOV Dmitrij Fizinis ugdymas  
4 BRAZINSKIENĖ Ilona Chemija  
5 BUČINSKIENĖ Virginija Dorinis ugdymas (etika)
Istorija
Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos modulis
Pilietiškumo pagrindai
5B
6 BUŽINSKIENĖ Aida Lietuvių kalba ir literatūra  
7 CIKANAVIČIENĖ Violeta Pradinio ugdymo dalykai 3B
8 ČERNIAVSKAJA Gražina Pradinio ugdymo dalykai 2A
9 DIRŽINAUSKAITĖ Simona Lietuvių kalba ir literatūra 7C
10 DOILIDOVA Inesa Pradinio ugdymo dalykai 3C
11 DOMBROVSKAYA Yulija Pasirinkta sporto šaka (sportinė aerobika)
Šokis
6B
12 FRANCKEVIČ Tereza Matematika  
13 JANUŠAITIENĖ Loreta Finansinis raštingumas
Matematika
IIIA g.
14 JUŠKAUSKIENĖ Laura Lietuvių kalba ir literatūra IIA g.
15 KALIONOVA Natalija Matematika 6C
16 KARPAVIČIUS Dmitrijus Informacinės technologijos
Matematika
Programavimas
IVA g.
17 KAUŠINIENĖ Jolanta Ikimokyklinis ugdymas Nykštukai
18 KERUL Renata Geografija 9A
19 RAKELIS Nikodemas Fizinis ugdymas  
20 KODIKIENĖ Alina Biologija  
21 KOIRIENĖ Rima Pradinio ugdymo dalykai 2B
22 KRIAUČIŪNIENĖ Natalija Braižyba
Dailė
Prevencinės programos
 
23 KURPIENĖ Daiva Technologijos  
24 LOMOVA Diana Užsienio kalba (prancūzų)  
25 LOSINSKIENĖ Daiva Matematika  
26 LUKOŠIUS Danielius Fizinis ugdymas  
27 MALAKAUSKAITĖ Irena Pradinio ugdymo dalykai 3A
28 MALAKAUSKIENĖ Rūta Užsienio kalba (anglų)  
29 MASLAUSKIENĖ Danguolė Lietuva.UA
Lietuvių kalba atvykusiems
 
30 MEDIŠAUSKIENĖ Rosita Užsienio kalba (anglų)  
31 NEMANIENĖ Ingrida Psichologija  
32 PECIŪNIENĖ Dalia Lietuvių kalba ir literatūra  
33 PEČIURO Alina Prevencinės programos  
34 PETRAUSKIENĖ Danuta Lietuvių kalba ir literatūra IIB g.
35 PETROVSKIJ Miroslav Dorinis ugdymas (tikyba)  
36 PRAČKAILA Andrius Fizinis ugdymas
Technologijos
IVB g.
37 PRUSAKIENĖ Ana Informacinės technologijos
Užsienio kalba (rusų)
 
38 PUNCEVIČIENĖ Jolita Fizika
Informacinės technologijos
5A
39 PUŠKORIENĖ Giedrė Pradinio ugdymo dalykai 2C
40 RADVILIENĖ Ana Užsienio kalba (anglų)
Užsienio kalba (vokiečių k.)
IIIB g.
41 REDECKIENĖ Ramunė Pradinio ugdymo dalykai 4B
42 RINKEVIČ Vanda Lietuvių kalba ir literatūra  
43 SČASTNAJA Svetlana Ekonomika ir verslumas
Finansinis raštingumas
Informacinės technologijos
Matematika
8A
44 SEREBRIAKOVA Erika Pradinio ugdymo dalykai 1C
45 SEVRUKIENĖ Inga Lietuvių kalba ir literatūra 7A
46 SLIŽEVSKA Auksė Pradinio ugdymo dalykai 4C
47 STANKEVIČIENĖ Inga Užsienio kalba (anglų)  
48 STANKEVIČIENĖ Jurga Lietuvių kalba ir literatūra  
49 ŠALNIENĖ Aušra Pradinio ugdymo dalykai 4A
50 ŠČERBICKAS Vilius Šokis 7B
51 ŠULSKIENĖ Elvyra Pradinio ugdymo dalykai 1A
52 TARVYDIENĖ Loreta Fizika  
53 TAŠLINSKAJA Erika Užsienio kalba (rusų)  
54 UŽKURAITIENĖ Vida Užsienio kalba (anglų)  
55 VAINOVSKAJA Rita Dorinis ugdymas (etika)
Istorija
Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos modulis
Pilietiškumo pagrindai
9B
56 VARANECKIENĖ Ligita Lietuvių kalba ir literatūra  
57 VOŠTERYS Vitalis Fotografija
Muzika
 
58 ZACHAREVIČ Justina Užsienio kalba (anglų) 8B
59 ŽELICHOVSKIENĖ Diana Pradinio ugdymo dalykai 1B
60 ŽILINSKIENĖ Ilona Dorinis ugdymas (etika)
Žmogaus sauga
6A

Paskutinis atnaujinimas 2023 25 gegužės – Nemenčinės Gedimino gimnazija