Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas bei Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašas.

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos mažos vertės viešieji pirkimai organizuojami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu.

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos viešųjų pirkimų dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) www.cvpp.lt  (planuojamų atlikti pirkimų suvestinė iki kovo 15 d.; pirkimo dokumentai; sutartys raštu; sutartims žodžiu sąskaitos data, suma, įmonės pavadinimas, įm. kodas; procedūrų ataskaitos supaprastintiems pirkimams ir pirkimams atviro konkurso būdu; metinė pirkimų ataskaita iki sausio 30 d.)    

Paskutinis atnaujinimas 2023 8 birželio – Nemenčinės Gedimino gimnazija