Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti vaikui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Gimnazijos pradinio ugdymo planas

Pradinio ugdymo programa Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijoje įgyvendinama remiantis Pradinio ugdymo bendrosiomis programomis 

Daugiau informacijos apie pradinį ugdymą Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje  bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje.


Paskutinis atnaujinimas 2023 25 gegužės – Nemenčinės Gedimino gimnazija