Direktorė:
Daiva Losinskienė
Matematikos mokytoja metodininkė
Tel. (8-5) 2371485
el. paštas: info@gediminogimnazija.lt
Gyvenimo aprašymas


Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

 • Inga Stankevičienė
  Užsienio (anglų) kalbos mokytoja metodininkė
  Tel. (8-5) 2371457
  el. paštas: info@gediminogimnazija.lt
 • Jurga Stankevičienė
  Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
  Tel. (8-5) 2371457
  el. paštas: info@gediminogimnazija.lt
 • Dmitrijus Karpavičius
  Matematikos ir informacinių technologijų mokytojas
  metodininkas
  Tel. (8-5) 2371478
  el. paštas: info@gediminogimnazija.lt


Direktoriaus pavaduotojai ūkio reikalams:
Ilona Žilinskienė
Istorijos vyresnioji mokytoja
Algimantas Petrauskas
Tel. (8-5) 2371478
el. paštas: info@gediminogimnazija.lt


Raštinės vedėja:
Irena Žilinskienė
Tel. (8-5) 2371458
el. paštas: info@gediminogimnazija.lt

Paskutinis atnaujinimas 2023 5 liepos – Nemenčinės Gedimino gimnazija