Direktorė:
Daiva Losinskienė
Tel. (8-5) 2371485
el. paštas: gediminogimnazija@gmail.com


Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

 • Inga Stankevičienė
  Tel. (8-5) 2371457
  el. paštas: gediminogimnazija@gmail.com
 • Jurga Stankevičienė
  Tel. (8-5) 2371457
  el. paštas: gediminogimnazija@gmail.com
 • Dmitrijus Karpavičius
  Tel. (8-5) 2371478
  el. paštas: gediminogimnazija@gmail.com


Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams:
Jadvyga Steckevič

Tel. (8-5) 2371478
el. paštas: gediminogimnazija@gmail.com


Raštinės vedėja:
Irena Žilinskienė
Tel. (8-5) 2371458
el. paštas: gediminogimnazija@gmail.com