PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TIKSLAS:  stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (įtėviais, globėjais) bei kitais mokyklos bendruomenės nariais.

Psichologai: Gabrielė Lubauskaitė, Ingrida Nemanienė, Kristina Jovaišė

Kuruojamos klasės

1 – 4 klasės 5 – 12 klasės
  Psichologė Gabrielė Lubauskaitė Psichologė, karjeros specialistė Ingrida Nemanienė

Kontaktai

tel. +37061670076
el. p.:
gabrielelub@gmail.com
tel. +37061230393
el. p.:
ingrida.nemaniene@gmail.com
Darbo laikas

I –

II – 8:00 – 13:00

III –

IV – 12:00 – 15:00

V – 8:00 – 14:00
(darbo valandos keičiasi)

I – 7:30 – 18:00

II –

III – Darbas nuotoliniu būdu

IV –

V – 7:30 – 18:00

Psichologė Kristina Jovaišė atsakinga už psichoedukacinių užsiėmimų vedimą 1-9 klasėse.

Psichologinės paslaugos

Konsultavimas

Siekiama aptarti ir nustatyti vaiko, tėvų (įtėvių, globėjų), pedagogų problemas, planuoti veiklą joms spręsti ir numatyti tiesioginio poveikio būdus. Pateikiamos rekomendacijos. Bendraujama su tėvais (įtėviais, globėjais ir kt.), pedagogais, švietimo ir kitais su vaiko ugdymu susijusiais asmenimis.

Psichologinis įvertinimas

Vaiko psichologinės būklės ištyrimas, remiantis psichologiniais metodais.

Tyrimas Mokslinis, sistemingas psichologinių faktų rinkimas ir analizė; rekomendacijų rengimas ir teikimas.
Psichologinis švietimas

Tėvų, pedagogų ir kitų su vaiko ugdymu susijusių asmenų švietimas aktualiais vaiko psichologijos, amžiaus tarpsnių, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

Psichologinę pagalbą telefonu teikia:

  • Jaunimo linija – 8 800 28888 (darbo laikas: 16.00-07.00 val. kasdien, savaitgaliais visą parą).
  • Vaikų linija – 8 800 11111 (psichologinė, emocinė, teisinė, socialinė pagalba vaikams, paaugliams. Darbo laikas: 11.00-21.00 val. kasdien).
  • Vilties linija – 116123 (psichologinė pagalba suaugusiems. Darbo laikas: visą parą).
  • Linija Doverija – 8 800 77277 (nemokama anoniminė, emocinė parama paaugliams ir jaunimui rusų kalba. Darbo laikas: 16.00 – 20.00 val. darbo dienomis).
  • Pagalbos moterims linija – 8 800 66366 (nemokama anoniminė, emocinė parama moterims ir merginoms. Darbo laikas: 10.00 – 21.00 val. darbo dienomis).

Psichologinę pagalbą internetu teikia: 

Į laiškus per 2 dienas atsako „Jaunimo linijos“ savanoriai

Į laiškus per 2-3 dienas atsako savanoriai konsultantai

Paskutinis atnaujinimas 2023 17 spalio – Nemenčinės Gedimino gimnazija