GIMNAZIJOS FILOSOFIJA

NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS
(Ne mokyklai, bet gyvenimui mokomės. Seneka)

GIMNAZIJOS ETOSAS

Sudaryti tinkamas ugdymosi sąlygas, plėtojančias gebėjimus ir ugdančias pasididžiavimą savo gimnazija ir gimtine.

VIZIJA

Nemenčinės Gedimino gimnazijoje mokinys ugdomas  sveikoje ir ekologiškoje aplinkoje, nuolat siekiantis individualios sėkmės siedamas turimas žinias su gyvenimo praktika.

MISIJA

Gimnazija, auginantį mokinį gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje, siekianti kiekvieno individualios pažangos, ugdanti kūrybišką ir atsakingą žmogų, gebantį išsaugoti tautiškumą integruojantis Europoje ir pasaulyje.

Sveika aplinka (ne tik bendruomenė) = Sudaranti sąlygas fizinei ir psichinei sveikatai ugdyti ir draugiška supančiai aplinkai.
Gimnazijoje mokinys patiria sėkmę, kai nuolat:

 • Kelia tikslus ir mokosi;
 • Ieško ir randa galimybių saviraiškai;
 • Gerbia save ir kitus, moka bendradarbiauti, yra atsakingas;
 • Jaučiasi reikalingas ir palaikomas.

GIMNAZIJOS VERTYBĖS

 • Tobulėjimas ir lyderystė
  (kūryba, pažanga, sėkmė, vidinė motyvacija, bendradarbiavimas);
 • Laisvė ir atsakomybė
  (saugumas, sveikata, įsivertinimas, kriterijų aiškumas);
 • Pagarba ir sklaida
  (partnerystė, santykiai, kultūra, vizijos visuotinumas, tradicijos, sveikata, ekologija).

Paskutinis atnaujinimas 2020 17 sausio – Nemenčinės Gedimino gimnazija