GIMNAZIJOS FILOSOFIJA

NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS
(Ne mokyklai, bet gyvenimui mokomės. Seneka)

GIMNAZIJOS ETOSAS

Sudaryti tinkamas ugdymosi sąlygas, plėtojančias gebėjimus ir ugdančias pasididžiavimą savo gimnazija ir gimtine.

MISIJA

Nemenčinės Gedimino gimnazija – ilgoji gimnazija, sveikoje aplinkoje ugdanti mokinį, siekiantį individualios sėkmės.

Sveika aplinka (ne tik bendruomenė) = Sudaranti sąlygas fizinei ir psichinei sveikatai ugdyti ir draugiška supančiai aplinkai.
Gimnazijoje mokinys patiria sėkmę, kai nuolat:

  • Kelia tikslus ir mokosi;
  • Ieško ir randa galimybių saviraiškai;
  • Gerbia save ir kitus, moka bendradarbiauti, yra atsakingas;
  • Jaučiasi reikalingas ir palaikomas.

VIZIJA

NGG – tai moderni mokykla, siekianti gerų ugdymo(si) rezultatų ir kartu su visa bendruomene kurianti draugišką kultūrą.

GIMNAZIJOS VERTYBĖS SU ELGSENOMIS   

ABIPUSĖ PAGARBA – tai mokėjimas mandagiai išklausyti ir išgirsti, draugiškai priimti kitokią nuomonę, siekti kompromiso. 

ATSAKOMYBĖ – tai įsipareigojimas laiku ir tinkamai atlikti darbus, laikytis bendrų susitarimų ir duoto žodžio, pripažinti klaidas ir iš jų mokytis. 

BENDRADARBIAVIMAS – tai atvirumas naujovėms bei kitokioms patirtims, gebėjimas siekti bendro tikslo, padedant vieni kitiems, aktyvaus ir efektyvaus grįžtamojo ryšio teikimas-priėmimas.

Paskutinis atnaujinimas 2023 1 vasario – Nemenčinės Gedimino gimnazija