Visiems mokiniams nuo 2021 m. rugsėjo 1 d., besimokantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje ir antroje klasėje, skiriami nemokami pietūs mokykloje nevertinant pajamų. Dėl nemokamų pietų priešmokyklinukui ir pirmokui bei antrokui prašymo gauti mokinių nemokamą maitinimą teikti nereikia.

Mokiniams skiriamas nemokamas maitinimas ir aprūpinami mokinio reikmenimis remiantis Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašais
https://www.e-ar.lt/portal/lt/legalAct/75765a502e9b11e9b66f85227a03f7a3

Dėl paramos elektroniniu būdu galima pateikti prašymus per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) https://www.spis.lt

Paskutinis atnaujinimas 2023 17 gegužės – Nemenčinės Gedimino gimnazija