Mokyklos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, sudaryta iš mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vietos bendruomenės atstovų. Už savo veiklą mokyklos taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams. Taip pat mokykloje veikia ir kitos mokyklos savivaldos institucijos: Darbo, Mokytojų, Metodinė, Mokinių tarybos.

Paskutinis atnaujinimas 2023 25 gegužės – Nemenčinės Gedimino gimnazija