Aš esu biblioteka.
Aš nesu sienos,
Nei lentynos,
Net ne knygos, sustatytos eilėmis.
Aš esu atviros durys.
Įženki!
 

Gimnazijos biblioteka – tai atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia informacine bei technine baze. Ji tenkina gimnazijos bendruomenės narių informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauja ugdymo procese, sudarydama galimybes asmenybei savarankiškai tobulėti.

Šiuo metu gimnazijos biblioteka pradeda dirbti su nauja informacine sistema TAMO BIBLIOTEKA. Ši programa apima visus bibliotekinius procesus: skaitytojų aptarnavimas, knygų išdavimas, grąžinimas, knygų  paieška, dokumentų tvarkymas.

Bibliotekos tikslas – ugdyti moksleivių gebėjimus gyventi informacinėje visuomenėje.

Bibliotekos darbuotojai:

 • Danguolė Maslauskienė– bibliotekos vedėja
 • Sigutė Barkovskaja – bibliotekininkė

Bibliotekos struktūra:

 • abonementas;
 • skaitykla (24 darbo vietos, iš jų 4 vietos kompiuretizuotos);
 • vadovėlių saugykla.

Bibliotekos fondą sudaro virš 30 tūkst.egz.dokumentų:

 • knygų (grožinė ir metodinė literatūra, enciklopedijos, žodynai);
 • vadovėlių;
 • elektroninių dokumentų;
 • periodinių leidinių. 

Bibliotekos paslaugos: 

 • dokumentų išdavimas į namus ir skaitykloje;
 • konsultavimas ieškant informacijos, atsakymai į užklausas;
 • skaitytojų mokymas naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis ir kitomis informacinėmis priemonėmis;
 • parodų ir renginių organizavimas;
 • naudojimasis internetu;
 • mokinių aprūpinimas vadovėliais;
 • kopijavimo ir skenavimo paslaugos (kopijos kaina 0,03 cnt., spalvotos kopijos kaina 0,30cnt.).

Programinė literatūra 1-8 klasių mokiniams

 Bibliotekoje registruoti visi gimnazijos mokiniai ir mokytojai. Per dieną bibliotekoje apsilanko daugiau nei 100 lankytojų.

Klausk bibliotekininko: biblioteka@gediminogimnazija.lt

Bibliotekos darbo laikas   08.00-16.30 val.

Mokiniai biblioteka gali naudotis nuo 08.00 val. iki 15.00 val.

Paskutinė mėnesio darbo diena – tvarkymosi diena

Paskutinis atnaujinimas 2021 16 lapkričio – Nemenčinės Gedimino gimnazija