Pagrindinis ugdymas

Pagrindinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.

Gimnazijos pagrindinio ugdymo planas

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas (pridedama)

Pagrindinio ugdymo programa gimnazijoje įgyvendinama remiantis Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis 

Daugiau informacijos apie pagrindinį ugdymą Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje.


 

Paskutinis atnaujinimas 2023 25 gegužės – Nemenčinės Gedimino gimnazija