Socialinis pedagogas:
Vilius Ščerbickas

Darbo laikas:
pirmadienis, trečiadienis – 9:00-14:00
antradienis, ketvirtadienis – 9:00 – 15:30
penktadienis – darbas nuotoliniu būdu (skambučiai, el. laiškai, VGK posėdžiai Vilniaus r. savivaldybėje ir kt.)

Konsultacijos vyksta iš anksto susitarus: Tel. 869501126 arba el. paštu vscerbickas@gmail.com

Atnaujinta 2020-01-23