Gabiųjų mokinių apdovanojimai

Baigiantis mokslo metams Nemenčinės Gedimino gimnazijos lauko klasėje buvo pagerbti gabieji mokiniai bei jų tėveliai. Į apdovanojimo šventę buvo pakviesta 11 mokinių, kuriems Vilniaus r. pedagoginės psichologinės tarnybos dvejus metus vykdytame 2-8 klasių didelį mokymosi potencialą turinčių mokinių vertinime buvo nustatyta, kad jie atitinka ypatingai gabių mokinių kriterijus. Gimnazijos direktorė Daiva Losinskienė pasidžiaugė, kad Gedimino gimnaziją garsina protingi, drąsūs, aktyvūs, gabūs ir talentingi vaikai. Psichologė Joana Butėnaitė sakė, kad gabumai – dovana, o kartu iššūkis ir atsakomybė. Gabumai skirti tarnauti gėriui ir kurti gražesnį pasaulį. Gabumus užauginti ir realizuoti reikia drąsos, todėl jos palinkėjo cituodama Vytautą Karalių: „Slibino galvoms skaičiuoti neužtenka matematinių gabumų – reikia drąsos“.

Už įvertintus ypatingai didelius gabumus mokiniai buvo apdovanoti stipendijomis dalyvauti Tarptautinės Lietuvos – Izraelio gabiųjų ugdymo programos „Gifted“ atrankoje.

 Linkime sėkmės atrankoje ir drąsos toliau lavinant savo gabumus!

Paskutinis atnaujinimas 2021 1 liepos – Nemenčinės Gedimino gimnazija