„Gifted“

Vasario 28- kovo 3 dienomis dvi Gedimino gimnazijos mokytojos – lietuvių kalbos mokyt. Ligita Varaneckienė  ir dailės mokytoja D. Blažytė- Vanagienė  dalyvavo Tarptautinės Lietuvos ir Izraelio gabių vaikų ugdymo programos „Gifted“ ir Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos organizuojamuose mokymuose „Gabių mokinių ugdymo tendencijos“. Nuo šių metų rudens „Gifted‘‘ programoje dalyvauja  15  mūsų mokyklos mokinių. Kartą per savaitę  jie važiuoja į VDU Švietimo akademijos rengiamus užsiėmimus , klauso aukštųjų mokyklų dėstytojų, mokslininkų paskaitų.

Mokymus Kaune vedė du garsūs Izraelio profesoriai ir sutuoktiniai – Roza ir Markas Leikin. Roza Leikin yra Haifos universiteto Švietimo fakulteto dekanė, matematikos ir gabių vaikų ugdymo profesorė, jau daug metų dirbanti ,,Gifted‘‘ programoje tiek su mokiniais, tiek su mokytojais.  Ji pasakojo, kad matematinis ugdymas labai svarbus Izraelio ugdymo sistemoje. Mokiniai matematikos mokosi 3 lygiais, apie 15 proc. mokinių kiekvienais metais mokyklinę mokyklos programą baigia aukščiausiu lygiu, kuris, profesorės nuomone, Lietuvoje gali būti prilygintas matematikos mokymui specializuotose matematikos klasėse. Ji pabrėžė, kad matematikos mokymas greta svarbiausių XXI amžiaus įgūdžių – dėmesio koncentravimo ir valdymo, emocinio ir skaitmeninio raštingumo, kūrybingumo, kitų kultūrų pažinimo ir supratimo – lavinimo yra vienas pagrindinių tikslų visame pasaulyje. „Įvairių gebėjimų ir amžiaus mokinių kūrybiško ir lankstaus mąstymo ugdymo svarbą pripažįsta daugelis mokslinių tyrimų, kurių Izraelio mokyklose ir universitetuose  atliekama ypač daug“ – sakė R. Leikin. Situacija, kai vaikams matematikos mokymasis asocijuojasi tik su buku formulių iškalimu, o baigę mokyklą jie nesupranta, kur gyvenime jie galės pritaikyti sudėtingas formules, būdinga daugeliui šalių ir nulemta ilgametės matematikos mokymo tradicijos. O šiais  laikais tiek Izraelyje, tiek pasaulyje matematikos mokymo tendencijos siūlo į mokyklinį ugdymą integruoti į raštingumą ir kūrybiškumą nukreiptą matematiką. Matematikos profesorės nuomone, matematikos mokymas turi prasidėti kuo anksčiau (pavyzdžiui, Izraelyje vaikų atranka pagal ,,Gifted‘‘ mokslininkų komandos parengtus testus  ir jų mokymas gabiųjų klasėse prasideda nuo 2 klasės). Labai svarbu, kad mokiniai turėtų galimybę nuolat įveikti iššūkius, kurie būtų nei per sunkūs, nei per lengvi. Tik tuomet galima tikėtis mokinių įsitraukimo į sėkmingą rezultatą. Mokytojai turi gebėti užduotis pritaikyti prie mokinių gebėjimų. Todėl  mokytojų profesionalumas yra vienas pagrindinių elementų, lemiančių susidomėjimą matematika. Tačiau asmeniniai  paties vaiko polinkiai ir paveldėti gebėjimai taip pat atlieka svarbų vaidmenį. Jei gabiems vaikams laiku nesuteikiamos jų gabumus atitinkančios užduotys, mokytis jiems tampa nuobodu ir jie nesuvokia bei neišnaudoja savo intelektinio potencialo. ,,Nacionaliniu lygmeniu kyla pavojus prarasti talentų, ir dėl to nukenčia kiekvienos šalies ekonominė ir politinė raida‘‘- tvirtino ji. ,,Gifted‘‘ programa Izraelyje yra remiama verslo, nes, kaip žinome, žydų mentalitetui būdingas ypatingas dėmesys išsilavinimui ir tiek  Izraelio verslas, tiek  vyriausybė negaili lėšų švietimui.

Viena mokymų diena buvo skirta užduočių pritaikymo gabiems vaikams metodikai. Izraelio  dėstytojai davė patarimų, kaip organizuoti darbą heterogeninėje klasėje (kai vienoje klasėje mokosi labai skirtingų lygių mokiniai), kaip sukurti užduotį, kuri vystytų kūrybiškumą ir ekspertinę patirtį, kaip išmokyti vaikus kelti  probleminius klausimus, skatinti  į klausimą atsakyti mažiausiai 3 variantais arba  išspręsti  matematikos, fizikos uždavinį 3 skirtingais būdais. Susirinkę  skirtingų dalykų mokytojai  mokėsi ir dalinosi savo patirtimi, kaip iš vadovėlio uždaro klausimo (ar užduoties) padaryti ,,atvirą‘‘ užduotį, skatinančią mąstyti kūrybiškai. Anot R. Leikin,  kartais vienintelis geras klausimas, kurį užduoda mokinys mokytojui pamokoje, gali būti vertas dešimtuko. O pamokos pabaigoje mokinys įsivertindamas galėtų (ir turėtų) klausti savęs  ne ,,ko išmokau šiandien pamokoje“, o ,,kiek klausimų šiandien uždaviau‘‘ arba ,,kiek idėjų  turėjau šiandien ir kiek pasiūliau?‘‘…

Lietuvos švietimo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius  viename interviu teigė: „Mūsų mokiniai per mažai mokomi drąsiai ir savarankiškai mąstyti, formuluoti reiškinio priežastis, pagrįsti įrodymus, samprotauti ir savarankiškai atrasti sprendimus, nes tam reikia laiko ir laisvės mokiniui. Mūsų švietimo sistemoje per daug dėmesio kreipiama į atkartojimą, mokymąsi mintinai, mokiniai  per mažai skatinami planuoti, atsirinkti, sisteminti, analizuoti, susieti.‘‘

Gedimino gimnazijos mokytojos L. Varaneckienė ir D. Blažytė-Vanagienė  grįžo pasisėmusios kūrybiškumo ugdymo idėjų  ir susipažinusios su antrus metus Lietuvoje veikiančios Izraelio gabiųjų vaikų ugdymo ,,Gifted‘‘ programos principais. Jau veikia du šios ,,Gifted‘‘ akademijos centrai Vilniuje ir Kaune. Mūsų mokyklos tėveliai, kurie augina gabius vaikus (jau nuo 4-6 metų) ir  kuriuos domina  ,,Gifted‘‘ akademijos veikla, gali pasidomėti ir susirasti šiuos centrus.

https://gifted.vdu.lt/

 Vaikus, norinčius dalyvauti „Gifted“ programoje, organizatoriai kviečia registruotis ir dalyvauti testavime. Į „Gifted“ centrus Vilniuje ir Kaune registruotis kviečiami būsimi 3, 4, 5, 10 ir 11 klasių moksleiviai. Testavimas numatomas balandžio-birželio mėnesiais.

Kaune į šeštadieninę „Gifted“ mokyklėlę registruotis kviečiami būsimi priešmokyklinukai (5–6 m.), kurie rugsėjį eis į priešmokyklinę grupę. Jų testavimas numatomas kovo mėnesį.

Paskutinis atnaujinimas 2022 22 kovo – Nemenčinės Gedimino gimnazija