Erasmus+ sėkmės

Spalio 26 dieną nuotoliniu būdu įvyko Vilniaus r. mokyklų projektinės veiklos sklaidos renginys „Pandemija – ne kliūtis tarptautiniam projektui: iššūkiai ir galimybės“. Vilniaus r. mokytojai, įgyvendinantys tarptautinius projektus pasidalino gerąją patirtimi, savo įžvalgomis, nuveiktais darbais ir pasiektais rezultatais.

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja J. Zacharevič kalbėjo apie projekto metodu grįstą mokymąsi, nuveiktas veiklas ir įveiktus iššūkius vykdant Erasmus+ projektą „SEnSE”.

Matematikos ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė S. Sčastnaja dalinosi patirtimi apie Erasmus+ projektą „Leaving footprints“ („Paliekami pėdsakai“), kurio pagrindinis tikslas atkreipti jaunimo dėmesį į paliekamus pėdsakus gamtoje, skaitmeniniame pasaulyje ir visuomenėje.

Erasmus+ projektą „Schule-Beruf“ („Mokykla – Karjera“), kurio tikslas padėti mokiniams žengti pirmus žingsnius darbo pasaulyje, išsiaiškinti jaunų darbuotojų poreikius ir galimybes Europos darbo rinkoje pristatė anglų bei vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja A. Radvilienė.

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. D. Petrauskienė pristatė Erasmus + projektą „Power of music“, kurio tikslas yra jaunimo bedarbystės mažinimas. Projekte dalyvavę mokiniai suprato, kad jų pomėgiai ir meilė muzikai ateityje padės lengviau rasti darbą ir  tapti konkurencinga asmenybe darbo rinkoje. Projekto veiklos atskleidė būtinybę mokytis visą gyvenimą, tobulinti savo muzikinius gebėjimus, nes būtent muzika gali padėti tapti sėkmingu žmogumi. Ieva Palavinkaitė, viena iš projekto „Power of music“ dalyvių, savo straipsnyje parašė: ,,Šis projektas man padėjo dar kartą įsitikinti, kad aš esu labai kūrybiška ir chaotiškoje darbo aplinkoje jaučiuosi tarsi žuvis vandenyje, todėl privalau savo ateitį sieti su kūrybinėmis studijų kryptimis. Iki šiol negaliu patikėti, kad tokia spontaniška kelionė taip sustiprins mano pasitikėjimą savimi ir sumažins dvejones dėl tolimesnio kelio pasirinkimo“.

Direktoriaus pavaduotoja I. Stankevičienė apžvelgė projektinės veiklos privalumus, pasidžiaugė tarptautinių projektų gausa gimnazijoje. Nemenčinės Gedimino gimnazijos bendruomenė tiki, kad išplėtota projektinė veikla – brandžios, aktyvios ir šiuolaikiškos mokyklos bendruomenės požymis.

 

I. Stankevičienė,
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Paskutinis atnaujinimas 2021 5 lapkričio – Nemenčinės Gedimino gimnazija