Informacija NGG  bendruomenei

LR Vyriausybei lapkričio 7-29 d. paskelbus karantiną, Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija dirbs tokiu būdu:

1-4* klasių mokiniai mokysis įprastu kontaktiniu būdu mokykloje

5-10* klasių mokiniai mokysis mišriu būdu (kontaktiniu-nuotoliniu) kas antrą savaitę:

lapkričio 9-13 d. kontaktiniu būdu mokykloje mokysis 5-okai, 7-okai, 10-okai; 

lapkričio 16-20 d. kontaktiniu būdu mokykloje mokysis 6-okai, 8-okai, 9-okai; 

lapkričio 23-29 d. kontaktiniu būdu mokykloje mokysis 5-okai, 7-okai, 10-okai.

11-12* klasių mokiniai kontaktiniu būdu mokykloje mokysis visą laiką lietuvių kalbos, matematikos, anglų kalbos ir tų dalykų, kurių egzaminus planuoja laikyti. 

*Tėvai, kurių vaikai ateinančias tris savaites dėl svarbių ir argumentuotų priežasčių negali mokytis mokykloje kontaktiniu būdu, gimnazijos direktoriui pateikia prašymą el. paštu gediminogimnazija@gmail.com arba atneša į gimnazijos raštinę, apie tai informuoja klasės vadovą ir prisiima pilną atsakomybę už vaiko mokymą(si) nuotoliniu būdu.

Lapkričio 9-27 dienomis nei 1-4 klasių mokiniams, nei 5-12 klasių mokiniams būreliai mokykloje nevyks kontaktiniu būdu, užsiėmimai organizuojami nuotoliniu būdu.

Dienos mokyklos grupės veiks įprasta tvarka.

SAM naujausia informacija dėl kaukių dėvėjimo asmenys, vyresni nei 6 m., ugdymo įstaigose (pamokų metu ir kitu metu) turi dėvėti kaukes.

Paskutinis atnaujinimas 2020 7 lapkričio – Nemenčinės Gedimino gimnazija