Svarbi informacija moksleiviams ir Jų Tėveliams!

Vadovaujantis 2020 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. 1177 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1159 „Dėl karantino kai kurių savivaldybių teritorijose paskelbimo“ pakeitimo“ Vilniaus rajone spalio 28 d. – lapkričio 11 d. paskelbtas karantinas.

*Todėl gimnazijos darbas organizuojamas šia tvarka:
Lapkričio 3-11 d.
1-4 klasių mokiniai mokosi įprastu būdu mokykloje pagal tvarkaraštį;
5-12 klasių mokiniai mokosi nuotoliniu būdu. Pirmą savaitę po atostogų mokiniams užduotys bus skiriamos Eduka dienyne namų darbų skiltyje, nuo antros savaitės bus išbandoma Microsoft Teams mokymosi platforma.
**Iki lapkričio 5 d. gimnazijoje bus nustatytas kompiuterinės įrangos poreikis mokiniams, priemonės bus dalinamos nuo lapkričio 6 d. 10 val., jei nuotolinis mokymas bus tęsiamas ir po lapkričio 11 d.
*** Lapkričio 6 d., penktadienį, 7- 9 val. gimnazijos valgykloje bus dalinamas sausas davinys už lapkričio 3-6 d. 5-12 klasių socialiai remtiniems mokiniams.

Gimnazijos administracija

Paskutinis atnaujinimas 2020 29 spalio – Nemenčinės Gedimino gimnazija