Kokius dokumentus reikia pateikti, registruojant vaiką į gimnaziją?

Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys leisti vaiką į pirmąją ar kitą klasę, pateikia šiuos dokumentus:

  1. Prašymo formą; (doc, pdf)
  2. Gimimo liudijimo/ asmens dokumento kopiją;
  3. Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją ar kitą priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantį dokumentą;
  4. Brandumą mokyklai patvirtinančią rekomendaciją, jei tais kalendoriniais metais vaikui dar nesueina 7 metai;
  5. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
  6. Sveikatos pažymą (iki rugsėjo 15 d.).

Paskutinis atnaujinimas 2020 8 balandžio – Nemenčinės Gedimino gimnazija