Mokymosi ypatumų centro „Labirintas“ mokymai

Vykdant projekto „Kokybės krepšelis“ veiklas IV šių metų ketvirtį vyko penki Mokymosi ypatumų centro „Labirintas“ mokymai mokytojams ir mokytojų padėjėjams darbo su specialiųjų poreikių mokiniais kompetencijoms stiprinti. Labirintas“ – mokymosi ypatumų centras, teikiantis pagalbą vaikui, turinčiam specifinių mokymosi sunkumų bei konsultacijas ir patarimus tokius vaikus auginantiems tėvams. Mokymus vedė Olga Telešova – Vilniaus Antakalnio progimnazijos specialioji pedagogė, specialiosios pedagogikos magistrė, lietuvių ir rusų kalbų filologė, Mokymosi ypatumų centro „Labirintas“ specialioji pedagogė ir lektorė. Gilinome žinias šiomis temomis:

  1. ,,Individualių pagalbos planų sudarymo galimybės“;
  2. ,,1-4 klasių SUP mokinių poreikiai ir galimybės“ ;
  3. ,,5-10 klasių SUP mokinių poreikiai ir galimybės“;
  4. Pirmojo lietuviško trumpametražio dokumentinio filmo apie disleksiją „Vaikai iš kitos planetos“ peržiūra ir mokymai ,,Kaip pastebėti ir padėti įveikti skaitymo, rašymo sunkumus“;
  1. ,,Prieštaraujantis nepaklusnumas, elgesio intervencijos metodikos, reagavimo-drausminimo būdai“.

Mokymų metu supratome, kaip svarbu laiku atpažinti ir suteikti tinkamą pagalbą mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių. Pagilinome žinias, kaip padėti vaikams, turintiems skaitymo bei rašymo sutrikimų, kaip reaguoti į netinkamą mokinių elgesį pamokoje.   Mokinių, turinčių SUP, mūsų visuomenėje kasdien daugėja, todėl mokiniai, tėvai, mokytojai ir gimnazijos bei PPT specialistai turėtų labai glaudžiai bendrauti ir bendradarbiauti, kad kiekvienas vaikas patirtų sėkmę. 

Paskutinis atnaujinimas 2022 22 gruodžio – Nemenčinės Gedimino gimnazija