Informacinis metodinis renginys mokykloms, dalyvaujančioms projekte „Kokybės krepšelis“

Mokykloms, dalyvaujančioms projekte „Kokybės krepšelis“, Nacionalinė švietimo agentūra organizuoja informacinius metodinius renginius. Renginių tikslas – pristatyti ir aptarti mokyklų veiklos tobulinimo planų įgyvendinimą. Spalio 26 dieną tokiame renginyje kartu su dešimčia visos Lietuvos mokyklų dalyvavo Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos vadovų komanda ir pasidalino savo patirtimi, kaip ugdymo procese įveiklinamos iš projekto ,,Kokybės krepšelis“ lėšų įsigytos edukacinės priemonės ir atnaujintos erdvės. Projekto „Kokybės krepšelis“ vadovė Aušra Liubinienė renginio dalyviams pristatė projekto įgyvendinimo etapus bei projekto veiklų viešinimo reikalavimus, buvo atkreiptas dėmesys į mokyklos veiklos įsivertinimo reikšmę pažangos matavimui. Renginys buvo naudingas, nes mokyklų komandos turėjo galimybę pasidžiaugti nuveiktais darbais ir pasisemti naujų idėjų.

Jurga Stankevičienė,
Nemenčinės Gedimino gimnazijos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Paskutinis atnaujinimas 2022 8 lapkričio – Nemenčinės Gedimino gimnazija