Erasmus+ projektai Nemenčinės Gedimino gimnazijoje

Strateginiams tikslams įgyvendinti organizacijos jau ne vieną dešimtmetį pasitelkia projektinę veiklą. Įprasta įvairias veiklas bei iniciatyvas vadinti projektais. Jie gali būti trumpalaikiai ar ilgalaikiai, respublikiniai ar tarptautiniai. Visų projektų metu įgyjama naujų žinių, tobulinami įgūdžiai, patiriama įsimintinų akimirkų, taip pat sukaupiama įvairiapusė, piniginiais vienetais neįkainojama patirtis įstaigai, vietos bendruomenei. Šie projektai orientuoti į ilgalaikių tikslų įgyvendinimą, gauti rezultatai kuria socialinę naudą, t. y. lengviau, greičiau sprendžiamos įvairios socialinės problemos.

Džiugu žinoti, kad šiais metais, kaip jau tapo įprasta mūsų gimnazijoje, pradedami vykdyti 3 nauji Erasmus+ projektai:

  • „Leaving footprints“ (projektą koordinuoja matematikos ir informacinių technologijų mokytoja Svetlana Sčastnaja). Šio projekto pagrindinis tikslas atkreipti jaunimo dėmesį į „paliekamus“ pėdsakus visuomeninėje, gamtoje, skaitmeniniame pasaulyje. Šiuos pėdsakus dažnai paliekame sąmoningai, o kartais net nesusimąstydami ir nesuprasdami pasekmių.
  • „Students engaged in sustainability education“ (projektą koordinuoja anglų kalbos mokytoja Justina Zacharevič). Pagrindinė idėja – projekto metodo taikymas. Tikslai: supančios aplinkos apsauga ir tausojimas, saugesnės ir sveikesnės aplinkos kūrimas, mokymasis sąmoningai naudotis tuo, ką mums duoda mūsų planeta.
  • „Schule-Beruf“ (projektą koordinuoja anglų ir vokiečių kalbos mokytoja Ana Radvilienė). Projektas yra skirtas vokiečių kalbai tobulinti, dalyvauja mokiniai, besimokantys vokiečių kalbos. Projektas apie tai, kaip mokiniams sekasi žengti pirmus žingsnius darbo pasaulyje, kokie jaunų darbuotojų poreikiai, ko iš jų tikisi įmonės, kokių galimybių turi jauni žmonės Europos darbo rinkoje.

Linkime Naujaisiais 2021 metais projekto vadovams ir dalyviams įdomių bei prasmingų patirčių vykdant projektinę veiklą.

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Svetlana Sčastnaja
Justina Zacharevič
Ana Radvilienė

Paskutinis atnaujinimas 2021 20 sausio – Nemenčinės Gedimino gimnazija