Informacija ugdytinių tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams, jei COVID-19 susirgo ugdymo įstaigos ugdytinis ar darbuotojas

Informuojame, kad mūsų mokyklos IIIG klasės mokiniui patvirtintas susirgimas COVID-19 liga. Prašome Jus išlikti ramius ir pažymime, kad buvo nedelsiant imtasi visų reikiamų saugumo priemonių:

  • individualiai susisiekta su asmenimis, turėjusiais artimą kontaktą su sergančiuoju, t. y. su asmenimis, bendravusiais su sergančiuoju ilgiau nei 15 min. 2 metrų atstumu 72 val. laikotarpiu iki simptomų pradžios arba teigiamo testo rezultato;
  • artimą kontaktą su sergančiuoju turėję asmenys individualiai informuoti ir izoliuojasi;
  • mokyklos patalpos dezinfekuotos ir gerai išvėdintos;
  • minimai klasei ugdymas bus organizuojamas nuotoliniu būdu;
  • aktyviai bendraujama su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistais, Vilniaus rajono savivaldybės administracija ir Visuomenės sveikatos biuru bei vykdomi visi jų nurodymai ir rekomendacijos.

Asmenys, kurie negavo pranešimo, jog turėjo artimą kontaktą su sergančiuoju, yra kviečiami grįžti ir tęsti mokymosi ar darbo procesą. Užtikriname, kad mokinių/vaikų ugdymo procesas organizuojamas sklandžiai ir laikantis visų saugumo reikalavimų bei rekomendacijų. Situacijai keičiantis, nedelsdami informuosime papildomai.

Prašome atidžiai stebėti savo ir vaikų sveikatos būklę, karščiuojant ar jaučiant peršalimo požymius, konsultuotis su šeimos gydytoju ir likti namie.

Kilus klausimams, maloniai kviečiame skambinti socialiniam pedagogui Viliui Ščerbickui tel. 869501126

Saugokime save ir kitus!

Nemenčinės Gedimino gimnazijos COVID-19 ligos valdymo komanda

Paskutinis atnaujinimas 2020 21 spalio – Nemenčinės Gedimino gimnazija