Non scholae sed vitae discimus
  • Lietuvos veliava
  • #Beactive
  • Nordplius_Latvija
  • Mokslo ir žinių šventė
  • tėvų forumas
  • Gimnazijos gimtadienis
  • 35 laidos
  • Ladygolas
  • Buk saugus
  • Kalbų diena

Naujos galimybės naudojant STEAM

2017 metų spalio 2-3 dienomis Nemenčinės Gedimino gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Stankevičienė ir anglų kalbos mokytoja J. Zacharevič dalyvavo šiais metais laimėto Erasmus+ projekto „Environmental Education through STEAM“ (Gamtamokslių dalykų mokymas(is) naudojant STEAM metodą) koordinatorių susitikime Otilia Cazimir gimnazijoje Iasi mieste Rumunijoje. Į šį susitikimą atvyko penkiašalio projekto vadovai iš Danijos, Italijos Vengrijos, Lietuvos ir Rumunijos. Susitikimo metu buvo aptarta dvejus metus truksiančio projekto eiga, veiklos, mokomieji vizitai, rezultatai bei STEAM metodo įgyvendinimo galimybės.
STEAM ugdymas – tai integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų kontekste.
Džiaugiamės, kad Nemenčinės Gedimino gimnazijos mokiniai turės galimybę ne tik užmegzti naujas pažintis, bet ir gilinti anglų kalbos žinias. Gimnazijos mokytojai skatins mokinių susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija, matematika, menais ir ugdys kūrybiškumo ir iniciatyvumo kompetencijas.

Inga Stankevičienė,
Nemenčinės Gedimino gimnazijos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui