Non scholae sed vitae discimus
 • Mokslo ir žinių šventė
 • #Beactive
 • Buk saugus
 • Gimnazijos gimtadienis
 • Kalbų diena
 • 35 laidos
 • Lietuvos veliava
 • tėvų forumas
 • Ladygolas
 • Nordplius_Latvija

Ugdymo organizavimas

Pusmečių trukmė :

 • 1-5 klasės: 1-asis 09-01–01-20 - 2-asis 01-23–05-30;
 • 6-11 klasės: 1-asis 09-01–01-202-asis 01-23–06-02;
 • 12 klasės: 1-asis  09-01–01-202-asis  01-23–05-25 .

Atostogos:

 • Rudens: 1 - 12 klasės 10 - 31 – 11 - 04;
 • Žiemos 1 - 12 klasėms 12 - 27 – 01- 06 ir 02 - 17;
 • Žiemos papildomos 1-5 klasėms 02 - 13 – 02 - 17;
 • Pavasario 1 - 12 klasėms 04 - 10 – 04 -14;
 • Pavasario papildomos atostogos 1 - 5 klasių mokiniams 04 - 17 - 04 - 21.

Pažintinė veikla 

  Pavadinimas Skirta Data
11 Gedimino vardo diena Gimnazijos tradicijos, kultūrinė, kūrybinė, meninė, vertybių ugdymo veikla Rugsėjo 26 d.  
(6 val.)
22 Mokinių savivaldos diena Socialinė, meninė veikla

Spalio 5(6) d.
(6 val.)

33 Karjeros diena (1-12 klasės) Mokinių karjeros planavimas 6 val. kiekviena klasė per m. m.
44

Kaziuko mugė

(1-12 kl.)

Etnokultūros pažinimas ir puoselėjimas

Kovo 2 d.
(2 val.)

55 IV g. kl., 1-5 kl. atsisveikinimas su mokykla Tėvų bendradarbiavimo programa, gimnazijos tradicijos, kultūrinė, kūrybinė, meninė, vertybių ugdymo veikla

Gegužės 25 d., 30 d. (3 val.)
Birželio 02 d.
(3 val.)

66 Kalėdų belaukiant

Dorinio ugdymo programa, etninė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla

Ketvirtadienį per klasės valandėlę 5-12 kl. kalėdaičiai

19 dieną  mišios 10 val.

Gruodžio 23 d.
(6 val.)
97 Ekskursijos Pažintinė veikla Pagal klasių vadovo veiklos planą (11 val.)