Non scholae sed vitae discimus
  • tėvų forumas
  • 35 laidos
  • Kalbų diena
  • Mokslo ir žinių šventė
  • Buk saugus
  • Nordplius_Latvija
  • Gimnazijos gimtadienis
  • #Beactive
  • Lietuvos veliava
  • Ladygolas

Kalėdų belaukiant...

Laukdami gražiausių metų švenčių Gedimino gimnazijos mokiniai mokosi ypatingų dalykų: paruošti kalėdinę dekoraciją ir papuošti įvairias gimnazijos erdves, sukurti klasės vaidinimą, išmokti advento - Kalėdų dainą.
Jau pirmosiomis gruodžio dienomis gimnazija ėmė puoštis. Darbuotojai girliandomis nukabinėjo stogus, stogelius, pradinių klasių languose pasirodė lyg šerkšno baltai nutapyti paveikslai – karpiniai, o gimnazijos fojė kasdien vis daugėjo kalėdinės-naujametinės dekoracijos konkursui sugalvotų išradingų papuošimų, net instaliacijų.
Gruodžio 20 dieną į šventinę pamoką aktų salėje pakvietė tikybos mokytojas. Perskaitę ištrauką iš Evangelijos pagal Luką ir išklausę klebono sveikinimo mokiniai kartu sukalbėjo bendrą maldą, džiaugsmingai dainavo „Mes švęsim Kalėdas kartu!“ ir dalinosi kalėdaičiais vieni kitiems sakydami tik gerus žodžius ir linkėdami gražių švenčių. Po šventinės pamokos vyko klasių kalėdiniai koncertai. Pradinių klasių mokiniai dainavo daineles apie žiemą, žvaigždes ir angelus, kelios klasės paruošė vaidinimus apie Kalėdų stebuklus. Džiugino mažųjų mokinių šaunumas, mokytojų išradingumas ruošiantis koncertui. Vyresnių klasių mokiniai, padedami muzikos mokytojos, visą gruodį ruošė sceninį advento dainos atlikimą. Gera buvo klausytis jaunimo atliekamų senovinių lietuvių liaudies dainų, akį džiugino mokinių sceninis įvaizdis, kūrybiškai apgalvota choreografija. Koncerto metu galima buvo didžiuotis, kad mokiniai nori pažinti savojo krašto etninę kultūrą, gerbia tradicijas ir papročius.
Gruodžio 21 dieną visa Gedimino gimnazijos bendruomenė susirinko švento arkangelo Mykolo bažnyčioje į mišias, aukojamas už gimnazijos mokinius, mokytojus, darbuotojus, tėvelius. Klebono Arūno Kesilio homilija, mokinių skaitomi maldavimai, gimnazijos choro atliekamos giesmės sukūrė šventinę bendruomenės mišių nuotaiką, į mokyklą grįžome geresni, širdis paruošę gražiausioms metų šventėms.


Jurga Stankevičienė,
direktorės pavaduotoja ugdymui