Non scholae sed vitae discimus
 • Lietuvos veliava
 • Kalbų diena
 • #Beactive
 • Ladygolas
 • 35 laidos
 • Buk saugus
 • Nordplius_Latvija
 • tėvų forumas
 • Mokslo ir žinių šventė
 • Gimnazijos gimtadienis

Specialusis pedagogas

Specialiojo pedagogo pagalba gimnazijoje

Specialioji pedagogė Jolanta Filipionok

El.paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: +370 601 36 992

kab. 122

Specialiojo pedagogo darbo laikas

 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis
Darbo valandos 8.00-13.40 8.00- 14.35 8.55-15.30 10.00-12.45

Kontaktinės

valandos

8.00-8.45

10.00- 13.40

8.00- 9.40

11.05-14.35

8.55- 9.40

11.05-12.45

13.50-15.30

10.00-10.45

12.00-12.45

Nekontaktinės

valandos

8.55-9.40 10.00- 10.45

10.00-10.45

12.55-13.40

11.05-11.50

Specialiojo pedagogo veikla:

 1. teikia pagalbą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą;
 2. organizuoja specialiąsias pedagogines pratybas, kuriose lavina sutrikusias funkcijas bei padeda išmokti mokomąją medžiagą, taiko specialius darbo būdus ir metodus;
 3. teikia metodinę pagalbą mokytojams, konsultuoja tėvus;
 4. tvarko specialiojo ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimo dokumentus, rengia savo veiklos programą;
 5. bendradarbiauja su mokytojais, klasių vadovais, logopedu, sudarant individualias programas, sistemingai kelia savo kvalifikaciją.