Non scholae sed vitae discimus
 • Lietuvos veliava
 • #Beactive
 • Buk saugus
 • Gimnazijos gimtadienis
 • Nordplius_Latvija
 • Ladygolas
 • 35 laidos
 • tėvų forumas
 • Mokslo ir žinių šventė
 • Kalbų diena

Biblioteka

bibliteka

Aš esu biblioteka.
Aš nesu sienos,
Nei lentynos,
Net ne knygos, sustatytos eilėmis.
Aš esu atviros durys.
Įženki!

Gimnazijos biblioteka - tai atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia informacine bei technine baze. Ji tenkina gimnazijos bendruomenės narių informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauja ugdymo procese, sudarydama galimybes asmenybei savarankiškai tobulėti.
Šiuo metu gimnazijos bibliotekos fondas vedamas į kompiuterinį katalogą, naudojant mokyklų bibliotekų informacinę sistemą (MOBIS). Įdiegus šią programą keisis ir skaitytojų aptarnavimas, ir informacijos paieška bei dokumentų apskaita. Ši programa apima visus bibliotekinius procesus.

Bibliotekos tikslas - ugdyti moksleivių gebėjimus gyventi informacinėje visuomenėje.

Bibliotekos darbuotojai:

 • Danguolė Maslauskienė- bibliotekos vedėja
 • Diana Chruckaja- bibliotekininkė

Bibliotekos struktūra:

 • abonementas
 • skaitykla (28 darbo vietos, iš jų 4 vietos kompiuretizuotos)
 • vadovėlių saugykla

Bibliotekos fondą sudaro daugiau nei 30 tūkst.egz.dokumentų:

 • knygų (grožinė ir metodinė literatūra, enciklopedijos, žodynai)
 • vadovėlių
 • elektroninių dokumentų
 • periodinių leidinių

Bibliotekos paslaugos:

 • fskedokumentų išdavimas į namus ir skaitykloje
 • konsultavimas ieškant informacijos, atsakymai į užklausas
 • skaitytojų mokymas naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis ir kitomis informacinėmis priemonėmis
 • parodų ir renginių organizavimas
 • naudojimasis internetu
 • mokinių aprūpinimas vadovėliais
 • kopijavimo ir skenavimo paslaugos (kopijos kaina 0,03 cnt., spalvotos kopijos kaina 0,30cnt.)

Bibliotekoje registruoti visi gimnazijos mokiniai ir mokytojai. Per dieną bibliotekoje apsilanko daugiau nei 100 lankytojų.

Klausk bibliotekininko: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bibliotekos darbo laikas 07.45-16.30 val.
Mokiniai biblioteka gali naudotis nuo 08.00 val. iki 15.00 val.
Pradinukų diena - pirmadienis
Paskutinė mėnesio darbo diena – tvarkymosi diena

Biblioteka

Informacija ruošiama!

Subcategories