Non scholae sed vitae discimus
  • tėvų forumas
  • Kalbų diena
  • Gimnazijos gimtadienis
  • Buk saugus
  • #Beactive
  • Lietuvos veliava
  • Ladygolas
  • 35 laidos
  • Nordplius_Latvija
  • Mokslo ir žinių šventė

Vizija, misija, filosofija

GIMNAZIJOS FILOSOFIJA

NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS.
(Ne mokyklai, bet gyvenimui mokomės. Seneka)

GIMNAZIJOS ETOSAS

Sudaryti tinkamas ugdymosi sąlygas, plėtojančias gebėjimus ir ugdančias pasididžiavimą savo mokykla ir gimtine.

MISIJA

Gimnazija, auginantį mokinį gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje, siekianti kiekvieno individualios pažangos, ugdanti kūrybiškumą ir atsakingą žmogų, gebantį išsaugoti tautiškumą integruojantis Europoje ir pasaulyje.

VIZIJA

Pušyno apsuptyje įsikūrusi gimnazija, kurios bendruomenė nuolat mokosi, pažįsta pasaulį ir save, ugdo mokinį gyvenimo sėkmei.