Non scholae sed vitae discimus
  • Ladygolas
  • Kalbų diena
  • tėvų forumas
  • #Beactive
  • Mokslo ir žinių šventė
  • Nordplius_Latvija
  • Buk saugus
  • Lietuvos veliava
  • Gimnazijos gimtadienis
  • 35 laidos

Istorija

 Mūsų gimnazijos istorija ...

Pirmoji valstybinė pradžios mokykla Nemenčinėje buvo įsteigta 1865 m. Mokėsi iš viso 30 mokinių, daugiausia turtingesniųjų valstiečių ir amatininkų vaikai.
1897 m. miestelio gyventojų ir valstiečių jėgomis Nemenčinėje buvo pastatytas pirmasis mokyklos pastatas. Iš viso mokėsi 13 mergaičių ir 64 berniukai. Vilniaus krašto žmonių raštingumas buvo žemas.
Mokyklos pastatas pirmojo pasaulinio karo metais sudegė, mokykla nedirbo. Pradėjo veikti tik 1919 m. rudenį. Vaikus mokė lenkų kalba, nes Vilniaus kraštą okupavo lenkai.

1937 m. miestelyje buvo pastatytas naujas mokyklos pastatas, jį sudarė 8 kambariai, veikė 7 klasės, mokėsi apie 210 mokinių, dirbo 8 mokytojai.
Antrojo pasaulinio karo metais Nemenčinės mokyklos pastatas buvo užimtas vokiečių kareivių pr paverstas karo ginklų dirbtuvėmis. Okupacijos metu mokykla buvo uždaryta, mokiniai nesimokė. Vokiečių kariuomenė iš Nemenčinės pasitraukė 1944 m. birželio 8d. Mokyklos patalpos išliko nesunaikintos, tačiau inventorius , mokymo priemonės buvo sunaikintos arba išnešiotos gyventojų. Mokyklos ūkvedys važinėjo po miestelį, rinkdamas išlikusius suolus , stalus, langus ir kt.
Nemenčinės mokykla pradėjo dirbti 1944 m. rugsėjo 1d. Darbo pradžia buvo sunki, trūko mokymo priemonių, nebuvo vadovėlių, popieriaus. Mokykloje dirbo 10 mokytojų, buvo 200 mokinių. Iš pradžių mokykloje buvo dėstoma tik lenkų kalba, o 1946-1947 m. m. – tik rusų kalba.

1950 m. Mokykla perorganizuojama iš septynmetės į vidurinę mokyklą, o 1954 m. Nemenčinės mokyklą baigia pirmoji 25 –ių abiturientų laida.
Mokinių skaičius ir mokytojų kolektyvas augo, mokyklos pastatas darėsi ankštas. 1955-1956 m. mokyklos direktorius E. Užpalevič su mokytojų kolektyvu stengiasi, kad būtų plečiamos mokyklos patalpos.

1957 m. rugsėjo 1d. Nemenčinės vidurinėje mokyklos pradėjo dirbti klasės lietuvių dėstomąją kalba. Iki tol lietuviai, gyvenantys Nemenčinėje arba jos apylinkėse, leido vaikus mokytis į lenkiškas arba rusiškas klases., o kiti mokiniai važiavo mokytis į Vilnių. 1960 m. pastatytas dviejų aukštų mūrinis mokyklos prietatas. 1972 m. pastatyta trijų aukštų mūrinė mokykla. 1975 m. Nemenčinės vidurinę mokyklą baigė pirmoji lietuvių abiturientų laida- 11 mokinių
1989-1990 m. –didelių permainų metai Lietuvos Respublikos ir mokyklos gyvenime.

1990 m. rugsėjo 1d Nemenčinės trikalbė(lietuvių- rusų- lenkų ) mokykla suskilo į dvi: rusų-lenkų ir lietuvių, įsteigta Nemenčinės 2-oji(lietuviška) vidurinė mokykla, kurios direktoriumi buvo skirta R. Sakalauskas. Mokykloje mokėsi 298 mokiniai, dirbo 29 mokytojai, buvo 18 klasių komplektų. Kiekvienais metais mokyklą papildydavo apie 30 mokinių. 1990-1991 m. m. Nemenčinės 2-oji vidurinė mokykla išleido pirmąją abiturientų laidą. 

2004-2005 m.m. mokykloje mokėsi net 611 mokinių, dirbo 63 mokytojai.

2004 m. pradėta statyti nauja lietuviška mokykla , rugsėjo 16d. į naujos lietuviškos mokyklos pamatus buvo įmūryta simbolinė kapsulė. Būsimos mokyklos pamatus pašventino Nemnčinės klebonas V. Zuzo.
2006 m. rugsėjo 1d. atidaryta pirma naujosios mokyklos dalis. Tai buvo didelis džiaugsmas mokiniams, mokytojams ir tėveliams. Naujame pastate kol kas mokėsi 7-12 klasių mokiniai.

2007 m. rugsėjo 1d. buvo atidaryta vidurinė naujosios mokyklos dalis, kurioje mokėsi 5-12 klasių mokiniai.

2008 m. rugsėjo 1 d. mokiniai įžengė į naujus lietuviškosios gimnazijos pastatus. Gimnaziją pašventino Nemenčinės dekanas kunigas E . Kirstukas.

Naujoji gimnazija šviesi, erdvi, joje puiki aktų salė, didžiulė sporto salė, modernūs kabinetai, biblioteka, valgykla.

2008 m. rugsėjo 26 d. gimnazija inauguruota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino vardu.

2009 m. rugsėjo 25 d. Nemenčinės Gedimino gimnazija švenčia pirmąjį gimtadienį.

2009 m. spalio 16 d. Rytų Lietuvos mokytojų kūrybos ir saviraiškos šventė

2009 m. vasario16 d.  fotomenininko Vytauto Ylevičiaus  fotoparoda „Tėvynės spalvos“. Svečiai: Vincas Vyrukaitis, Vladas Turcinavičius, Algimantas Masaitis, Vytautas Ylevičius, Stasys Stungurys, Antanas Kiveris, Laima Markauskienė, Rimantas Klimas

2009 m. kovo 11-osios eitynės Vilniuje. Interviu televizijai davė Aistė Abaravičiūtė

2009 m. kovo 20 d. Žemės diena: mokiniai – mokytojai žaidė tinklinį

2009 m. balandžio 26 d. rajoninis menų festivalis

2010 m. rugsėjis – projektas su Nemenčinės girininkija „Jaukūs namai paukščiams“. Inkilų kėlimas

2010 m. rugsėjo 25 d. 35-asis lietuviškos mokyklos jubiliejus, abiturientų susitikimas

2010 m. spalio 29 d. LR Seimo Europos klubo ir Generalinės miškų urėdijos akcija ,,Žalgiris 600“. Rekordinio dydžio užrašo iš medžių sodinimas kartu su 200 lietuvių, rusų ir lenkų moksleivių iš Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos bendrojo lavinimo mokyklų

2010 m. gruodžio 9 d. Mokinių tarybos akcija „Už saugų kelią į mokyklą“

2011 m. sausio 13 d.  minėjimas, svečiuose seimo narys Vytenis Andriukaitis

ETwinning projektas

2011m. gegužė – šokių grupė Dalina 1-oji vieta

2011 m. rugsėjo 28 d. Gedimino Gimnazijos Gimtadienis GGG

2011 m. spalio 11-16 d. Comenius projektas „Gyvenk - mokykis - dirbk“ Lenkijoje

2011 m. spalio 17 d. projektas su kelių policija „Saugokime vieni kitus kelyje“

2011 m. gruodžio 12-16 Comenius projektas „Gyvenk - mokykis - dirbk“Čekijoje

2012 m. sausio 10 d. susitikimas su rašytoja Edita Milaševičiūte

2012 m. vasario 24 d. Karjeros diena

2012 m. kovas – mokinių ir mokytojų kelionė Lietuva- Čekija- Vokietija

2012 m. balandis - Draugystės savaitė

2012 m. rugsėjo 26 d. 5-asis gimnazijos gimtadienis. Svečiuose Veronika Pavilionienė

2012 m. spalis – Nikotino teismas

201 2m. gruodis – Lietuvos partizanų istorinė paroda „Išsaugota tiesa“

2013 m.  balandis – Draugystės savaitė

2013 m. balandis – Darom 2013

2013 m. gegužė – Vilniaus jovarai

2013 m. lapkritis – susitikimas su rašytoju Vytautu Račicku

2014 m. sausio 13 d. – pilietiškumo pamoka su G. Steponavičiumi ir R. Šapausku

2014 m. gegužė – Vilniaus jovarai ir šeimų eisena Vilniuje

2014 m. lapkritis – gimnazijos prezidento rinkimai – Donatas Redeckas

2015 m. vasario 16 d. trispalvės apyrankių pynimas ir vežimas į LR Seimą ir trispalvės akcija lauke „Mes mylim Lietuvą“

2015 m. rugsėjo 28 d.  40-ties lietuviškosios mokyklos laidų susitikimas. 

2015 m. gruodis – svečiuose Andrius Tapinas

2015 m. vasaris – pirmosios Užgavėnės su Nememčinės bendruomene

2016 m. kovo 11 d. – mokiniai iš popieriaus sulankstė gausybę geltonų, žalių, raudonų tulpių ir sudėliojo užrašą „KOVO 11“

201 6m. gegužė – susitikimas su rašytoju Tomu Dirgėla

2016 m. rugsėjo 1 d. Ilgamečiai mokyklos mokytojai  baigia karjerą: direktorius Romaldas Sakalauskas, chemijos mokytoja ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Marija Kozlovskienė, rusų k. mokytoja Vaclava Zakrienė

2016 m. rugsėjis – šalies mokymo įstaigų bendrų edukacinių veiklų projektas „Kultūrų maratonas“

2016 m. rugsėjo 20 d. Lietuvos futbolo federacijos organizuojamas mergaičių futbolo festivalis „Live your goals“ („Įgyvendink savo tikslus“)

2016 m. rugsėjo 28 d. švenčiamas Gedimino gimnazijos gimtadienis, atidaroma Azerbaidžano ir Lietuvos fotografijų paroda. Dalyvauja autorius Kamal Zulfijev ir Lietuvos žurnalistų sąjungos narys Alfonsas Kairys

2016 m. lapkričio 8 d. Kroatijos Respublikos ambasada Lietuvoje pristatė parodą

„Kroatija iš paukščio skrydžio“. Svečiai: Kroatijos Respublikos ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, ministras patarėjas ponas Krešimiras Kedmenec ,Vilniaus r. savivaldybės mero pavaduotojas Robert Komarovski, Vilniaus r. savivaldybės švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja Sofija Ryžova, Nemenčinės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius Roman Juchnevič, Nemenčinės miesto seniūnas Mečislav Borusevič, Nemenčinės švento arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas Arūnas Kesilis,  Nemenčinės vaikų darželio direktorė Ivona Voinič, Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos mokiniai

2016 m. lapkritis „Misija  Sibiras 2016“ pristatymas

2016 m. lapkritis - tarptautinio Nordplus projekto „Local imployment“ („Vietinis įdarbinimas“) dalyvių iš Suomijos ir Latvijos susitikimas

2016 m. lapkritis- gruodis – trys Filharmonijos edukacijos pamokos-koncertai

2016 m. lapkričio 17 d. susitikimas „Kas daro Lietuvą saugia valstybe“. Svečiuose Linas Kojala, Vytautas Keršanskas.

2016 m. gruodžio mėn. naująja gimnazijos direktore tampa Daiva Losinskienė

2016 m. gruodžio 8 d. – gimnazijos bendruomenės gerumo šventė „Pyragų vakaras“

2016 m. gruodis – Pojūčių teatro pasirodymai

2017 m. vasario 2 d. Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajoninis etapas

2017 m. vasario 15 d. Vilniaus rajono pradinių klasių mokinių skaitovų konkursas „Vaivos juosta“

2017 m. vasario 7 d. renginys, skirtas Saugaus interneto dienai paminėti

2017 m. vasario 26 d. Nemenčinės Gedimino gimnazijos bendruomenė švenčia Užgavėnes. Svečiuose Pikeliškių bendruomenės pirmininko Antonij Rudak, generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro kariai

2017 m. kovo 9 d. tarptautinių konkursų laureatės Sigutės Trimakaitės pamoka-koncertas, skirtas Kovo 11-ajai paminėti

2017 m. kovo 17 d. gimnazijos atstovai dalyvauja Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro renginyje „Kalba skambioji lūposna įdėta“

2017 m. balandžio 27 d. atnaujintos Sporto salės atidarymas. Svečiuose Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Robert Komarovski

2017 m. balandžio 27 d. vyko katalikų tikybos konkursas, skirtas Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai

2017 m. gegužės 2 d. Vilniaus rajono mokinių meno festivalis-konkursas

2017 m. gegužės 19 d. „Vilniaus Jovarai“