Non scholae sed vitae discimus
  • tėvų forumas
  • Lietuvos veliava
  • Kalbų diena
  • Nordplius_Latvija
  • #Beactive
  • Buk saugus
  • Mokslo ir žinių šventė
  • 35 laidos
  • Ladygolas
  • Gimnazijos gimtadienis

Bendros žinios

Mokinių skaičiaus pokytis

  komplektai 1-4 kl. 5 – 8 kl. I-IIg.kl. III – Ivg.kl. Iš viso
2013-2014 m. m. 25 170 170 107 89 536
2014-2015 m. m. 25 174 163 106 89 532
Pokytis su praėjusiais metais - +4 -7 -1 0 -4

2015 m. gruodžio 31 d. gimnazijoje mokėsi 536 (2014m.- 532) mokinių iš Nemenčinės miesto ir jos apylinkių 

 Ugdymo kokybė
mokymosi pažangumas (procentais)

 

1-4

kl.

5 – 8

kl.

I – II

g. kl.

III – IV

g. kl.

Iš viso
2013-2014 m.m. 100 95 94 99 99,5
pokytis 0 -5 -6 +0,1 -0,2
2014-2015 m.m. 99,4 99,4 100 100 99,7
pokytis -0,6 +4,4 +6 +1 +0,2

Mokinių pasiekimai

Rajone Regione Respublikoje Tarptautiniai
2014-2015 m.m. I II III Laureatai I II III Laureatai I II III Dalyvavo, laureatai
Olimpiados 5 5 1
Konkursai 4 1 1 1 1 2 3 2
Varžybos 4 2 6 1 VI vieta
Projektai 10 10(3finansuojami)

2015 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai

Valstybiniai brandos egzaminai Vilniaus rajono mokyklos Gedimino gimnazija 86-100 išlaikė
laikė išlaikė laikė išlaikė g-zijoje rajone
sk. sk. % sk. sk. % išlaikė % %
  
Lietuvių k. 353 300 84,99 29 27 93,1 3 11,1 6,52
Anglų kalba 277 277 100 21 22 100 4 19,1 19,86
Rusų kalba (užsienio) 352 352 100 21 21 100 1 4,8 26,42
Inf.  technologijos 44 41 93,18 6 6 100 3 50,0 18,18
Matematika 240 216 90,00 18 16 88,9 0 0 4,17
Istorija 234 232 99,15 13 13 100 1 7,7 3,42
Biologija 89 83 93,26 5 5 100 0 0 8,99
Chemija 35 33 94,29 1 1 100 0 0 8,57
Fizika 35 33 94,29 4 4 100 1 25,0 11,43
Geografija 47 46 97,87 10 10 100 0 0 2,13
 Iš viso 1706 1613 128 125 13
vidurkis 170,6 161,3 94,703 12,8 12,5 98,2 1,3 11,77 10,97

Mokymosi pažangumas (procentais)

  1-4 kl. 5 – 8 kl. I – II g. kl. III – IVg. Kl. Iš viso
2013-2014 m.m. 100 95 94 99 99,5
pokytis 0 -5 -6 +0,1 -0,2
2014-2015 m.m. 99,4 99,4 100 100 99,7
pokytis -0,6 +4,4 +6 +1 +0,2

Pedagogai

Mokslo metai

Mokytojų ekspertų skaičius/

proc.

Mokytojų metodininkų  skaičius/proc.

Vyresniųjų mokytojų skaičius/proc.

Mokytojo kvalif. kat. turinčių skaičius/proc.

Iš viso atestuotų

 skaičius/ proc.

Neatestuotų skaičius/ proc.
2014 0 0% 21 42% 22 44% 7 14% 50 100% 0 0%
2015 0 0% 22 44,9% 19 38,8% 8 16,3% 49 100% 0 0%