Non scholae sed vitae discimus
  • tėvų forumas
  • 35 laidos
  • #Beactive
  • Nordplius_Latvija
  • Ladygolas
  • Gimnazijos gimtadienis
  • Lietuvos veliava
  • Buk saugus
  • Kalbų diena
  • Mokslo ir žinių šventė

Kalbėkime su vaikais jų kasdiene kalba

Pradinių klasių mokytoja Vaiva Lanskoronskytė-Stanienė naujus metus pradėjo Belgijoje vykusiame tarptautiniame mokytojų ir ugdymo technologijų specialistų plenariume „I3 All stars“.
Iš įvairių pasaulio šalių: Lietuvos, Lenkijos, Čekijos, Belgijos, Britanijos, JAV, Peru – suvažiavę mokytojai ir kiti ugdymo specialistai kelias dienas gyveno kartu, dalydamiesi pačiomis įvairiausiomis savo patirtimis, mokydamiesi vieni iš kitų bei gilindami „I3 Learnhub“ technologijų (interaktyvių lentų bei išmanių kubų) taikymo pamokų metu įgūdžius.
Pirmuosius seminarus mokytojai leido „I3 Learnhub“ gamybos ir mokymų centre. Mokytojai susipažino su įvairiais dinamiškais modernių ugdymo aplinkų kūrimo variantais, tobulino interaktyvių lentų naudojimo pamokų metu įgūdžius, diskutavo apie naujas šių technologijų panaudojimo galimybes bei galimas perspektyvas.


Visų mokymų metu buvo labai dažnai akcentuojamas momentas, kad norint vaikus įtraukti į ugdymo procesą, reikia išmokti kalbėti jų kasdiene kalba. Vienas svarbiausių dabartinių vaikų komunikavimo momentų – technologijos, net ir su technologiniais terminais susieti posakiai, metaforos, veiklos būdai. Išmintingas technologijų įtraukimas į ugdymo procesą dieną mokykloje vaikams padaro įdomesnę, artimesnę jų pasauliui.
Taip pat buvo akcentuojama kuo įvairesnės mokytojų bendruomenės būtinybė, kurioje visi galėtų dalintis tiek žiniomis, tiek patirtimis, patikrinti save ir atsišviežinti.
Martinas Bukacekas iš Čekijos pristatė „I3 Learnhub“ operacinėje sistemoje neseniai atsiradusį 3D modelių turinį, kuris ypač naudingas įvairioms gamtos mokslų pamokoms. Liečiamame ekrane įvairiomis kryptimis pasukama ląstelė, į kurios vidų galima patekti, mokiniams turėtų palikti nemenką įspūdį. Animaciniai 3D modeliai vis dar kuriami, jau dabar yra sukurta nemenka įvairių sričių modelių bei animacijų bazė.
Seminaro apie išmaniuosius IMO kubus metu buvo kalbama, kiek ilgai buvo stebėtos įvairios vaikų aplinkos, jų elgesys jose, kol prieita prie būtent tokios netaisyklingo kubo, kuris klasėse turi pakeisti kėdes, formos. Dinamiškesnė ir žaismingesnė aplinka vaikų kasdienybę mokykloje daro gerokai kūrybiškesnę, o su judesiu susieta informacija yra gerokai kokybiškiau įsisavinama.
Kūrybinės dirbtuvės visus dalyvius praturtino ne vien žiniomis, bet ir vienybės tarp visų, kurie siekia gėrio dėl vaikų, nepaliauja ieškoti vis naujų kelių į juos, jausmu. Plenariumo organizatorė Anneke Verbeeck nuolat kartojo, kad šis susitikimas yra tik pradžia, o ir visi jame dalyvaujantieji yra naujos pradžios dalis.