Non scholae sed vitae discimus
  • Lietuvos veliava
  • #Beactive
  • Buk saugus
  • Ladygolas
  • tėvų forumas
  • 35 laidos
  • Gimnazijos gimtadienis
  • Nordplius_Latvija
  • Mokslo ir žinių šventė
  • Kalbų diena

„Paauglystės kryžkelės“

Spalio 11 - 13 d. Gedimino gimnazijoje vyko prevencinės, socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programos „Paauglystės kryžkelės“ diegimo gimnazijoje mokymai 27 mokytojams. Iš viso mokymus baigė 30 mokytojų ir du pagalbos mokiniui specialistai. Mokytojai įgijo žinių, kaip ugdyti mokinių bendrąsias, lanksčiąsias kompetencijas, loginį, lingvistinį, kinestetinį, erdvinį, muzikinį, asmenybinį, tarpusavio santykių intelektus, mokėsi taikyti pamokose įvairius mokymosi metodus.
Gimnazijos 5 - 8 klasių mokiniams įsigytos „Paauglystės kryžkelių“ programos pratybos „Pokyčiai ir iššūkiai“ . Nuo lapkričio 13 d. pirmadienio 1 pamoka bus skirta klasės valandėlėms pagal šią programą vesti 5-8 klasėse.

Džiaugiamės, kad nuo šių mokslo metų privaloma nuosekli prevencinė programa gimnazijoje prieinama daugumai mokinių gimnazijoje.

Dėkojame mokymų lektoriui VšĮ „LIONS QUEST LIETUVA“ direktoriui Linui Slušniui, visiems mokymuose dalyvavusiems mokytojams, administracijai ir virtuvės darbuotojoms už skanias pertraukėles!

Linkime visiems teigiamų pokyčių ir sėkmės!

Natalija Kriaučiūnienė,
Socialinė pedagogė metodininkė