Non scholae sed vitae discimus
  • #Beactive
  • Mokslo ir žinių šventė
  • Buk saugus
  • Kalbų diena
  • Nordplius_Latvija
  • tėvų forumas
  • Gimnazijos gimtadienis
  • 35 laidos
  • Ladygolas
  • Lietuvos veliava

Piligriminė kelionė Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio keliu

Su dideliu džiaugsmu prisimename Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijoje balandžio 27 d. vykusį katalikų tikybos konkursą, skirtą Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai. Gegužės 22 d. visi konkurso dalyviai leidosi į piligriminę-pažintinę kelionę į Kaišiadoris, Guronis ir Birštoną T. Matulionio keliu.
Kelionėje dalyvavo Vilniaus arkivyskupijos katechetinio centro specialistė Jelena Liubčenko, Nemenčinės švento Arkangelo Mykolo parapijos klebonas Arūnas Kesilis, gausus būrys Vilniaus rajono mokyklų mokytojų ir mokinių, dalyvavusių tikybos konkurse.
Pirmiausia piligrimai aplankė Šv. Juozapo koplyčią ir Rožinio slėpinių kelią kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimtajame Guronių kaime Kaišiadorių rajone. Čia mokiniai išvydo penkias koplytėles, išsidėsčiusias ratu aplink centrinę koplyčią. Visų jų sienose nutapytos freskos, vaizduojančios biblines scenas bei Lietuvos katalikų gyvenimo istorinius įvykius. Šioje vietoje mokiniai kartu su kunigu kalbėjo rožinį ir meldėsi už mūsų tėvynę Lietuvą. Šalia esančiame vienuolyne sesutės mus pavaišino arbata bei papasakojo vietovės istoriją.


Vėliau piligrimai keliavo į Kaišiadorių Kristaus atsimainymo katedrą. Dievo Gailestingumo koplyčioje mums buvo papasakota katedros istorija, o vėliau meldėmės prie koplyčioje išstatyto Garbingojo Teofiliaus Matulionio karsto. Nemenčinės parapijos klebonas aukojo šv. Mišias ir meldėsi visų mūsų intencijomis. Po šv. Mišių visi kartu skaniai pietavome restorane ant ežero kranto.
Galiausiai atvykome į Birštoną. Sakraliniame muziejuje mokiniai klausėsi paskaitos apie garbingąjį Teofilių Matulionį, o vėliau apžiūrėjo jam skirtą ekspoziciją. Čia saugoma daug asmeninių būsimo palaimintojo daiktų bei jo paties iš duonos pagamintas rožančius. Birštono miesto gidė piligrimams parodė visą miestelį bei įdomiausias jo vietas.
Esame labai dėkingi Vilniaus rajono merei p. Marijai Rekst už galimybę nemokamai keliauti garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio keliu. Tegul būsimas Lietuos palaimintasis saugo ir globoja merę, visą Vilniaus rajoną bei mūsų Tėvynę Lietuvą.

Andžej Lukaševič,
Nemenčinės Gedimino gimnazijos
tikybos vyresnysis mokytojas