Non scholae sed vitae discimus
  • 35 laidos
  • Mokslo ir žinių šventė
  • Ladygolas
  • #Beactive
  • Nordplius_Latvija
  • tėvų forumas
  • Buk saugus
  • Lietuvos veliava
  • Kalbų diena
  • Gimnazijos gimtadienis

Katalikų tikybos konkursas

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijoje balandžio 27 d. vyko katalikų tikybos konkursas, skirtas Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai. Konkurso dalyviai atliko dvi užduotis raštu ir vieną kūrybinį darbą, kurį vėliau pristatė vertinimo komisijai.

I vietą užėmė Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos moksleiviai
II vietą - Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija
III vietą - Vilniaus r. Egliškių šv. Jono Bosko gimnazija

Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis. Laureatai gegužės mėnesio pabaigoje keliaus į piligriminę-pažintinę kelionę į Kaišiadoris ir Birštoną Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio keliu.
Po konkurso gimnazijos Aktų salėje vyko koncertas, skirtas Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio atminimui. Koncerto metu mokiniai pristatė T. Matulionio gyvenimo biografiją, šlovino Dievą giesmėmis ir šokiais. Koncerte dalyvavo garbingi svečiai: Vilniaus r. savivaldybės švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Janina Klimaševska, Vilniaus arkivyskupijos katechetinio centro specialistė Jelena Liubčenko, Nemenčinės švento Arkangelo Mykolo parapijos klebonas Arūnas Kesilis. Konkurso iniciatorius Nemenčinės Gedimino gimnazijos tikybos vyresnysis mokytojas Andžej Lukaševič.
Garbingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis - tai istorinė Lietuvos Bažnyčios asmenybė, taurus ganytojas, kankinys, tikėjimo atkaklus gynėjas, tremtinys. Tegul Jo gyvenimo dorybės ir kankinystė suteikia stiprybės kiekvienam iš mūsų. Dėkokime Dievui už Jo dovaną mūsų tautai, mūsų Bažnyčiai, kievienam iš mūsų.

Andžej Lukaševič,
Nemenčinės Gedimino gimnazijos
tikybos vyresnysis mokytojas