Non scholae sed vitae discimus
  • Gimnazijos gimtadienis
  • Ladygolas
  • 35 laidos
  • #Beactive
  • Nordplius_Latvija
  • Kalbų diena
  • Mokslo ir žinių šventė
  • tėvų forumas
  • Buk saugus
  • Lietuvos veliava

VEIKSMO SAVAITĖ BE PATYČIŲ 2017

Kovo 20 - 24 d. Nemenčinės Gedimino gimnazijoje vyko veiksmo savaitės ,,Be patyčių“ programos renginiai.

Programos tikslas - atsižvelgiant į gimnazijos bendruomenės, kiekvienos klasės poreikius ir aktualijas skatinti draugiškus vaikų, suaugusiųjų tarpusavio santykius ir kurti saugią mokyklą, kurioje nebūtų patyčių ir smurto. Uždavinys - stiprinti gimnazijos bendruomenės draugišką bendravimą ir pagarbą.
Gimnazijos mokinių taryba paskelbė „Veiksmo savaitės be patyčių“ pradžią, akciją „Labas rytas“ ir „Draugiškas rankos paspaudimas“, skatino draugiškus santykius tarp visų gimnazijos bendruomenės narių.
Dailės mokytoja J. Vaišvilienė ir dailės studijos „Linksmosios spalvos“ mokiniai suorganizavo spalvingą piešinių parodą „Be patyčių“.
1- 4 kl. mokiniai piešė „Draugiškos mokyklos“ piešinius, organizuota piešinių paroda.
1- 2 kl. mokiniai sporto salėje dalyvavo pamokoje „Nesileisk skriaudžiamas. Apsigink!“, kurią vedė Taekwondo kovos menų klubo ,,Gintarinis tigras“ treneris R. Stankevičius.
5 - 8 kl. mokiniai dalyvavo konkurse „Šūkis prieš patyčias“. Kiekviena klasė pateikė savo sukurtą šūkį, užrašytą ant iškarpytų ir išdekoruotų visų klasės mokinių delniukų.
9 kl. mokiniai vedė pamokas apie patyčias 5 kl. mokiniams. Gimnazijos psichologė A. Pečuro paruošė 8 mokinius - patarėjus smurto klausimais - Gedimino bičiulius, kurie dalino patarimus bendraamžiams, pagalbos telefonų korteles vaikams.

6 kl. mokiniai žiūrėjo filmą apie patyčias, analizavo suvaidintas situacijas.
7 klasėse socialinė pedagogė N. Kriaučiūnienė vedė pamoką apie savo elgesio, žodžių, emocijų valdymą „Darbas su trikdančiomis emocijomis“.
10 - 12 kl. mokiniams, mokytojams, tėvams kovo 23 d. vyko Ričardo Pagojaus, biologijos mokytojo, edukologo, paskaita ,,Ką turėtume žinoti apie paauglių meilės sampratą ir elgesio ypatumus". Paskaitą organizavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Stankevičienė.
Dalykų mokytojai, klasių, būrelių vadovai vedė pamokas, diskusijas, klasės valandėles aktualiomis patyčių temomis.
Buvo atliekamas tyrimas „Patyčių ir smurto paplitimas tarp 5 - 10 kl. mokinių“.
Savaitei baigiantis padaryta bendra gimnazijos mokinių nuotrauka.
Nuoširdžiai dėkojame visai gimnazijos bendruomenei už pagalbą, dalyvavimą veiksmo savaitėje ,,Be patyčių“.

Programos „Veiksmo savaitė be patyčių“ koordinatorė,
socialinė pedagogė metodininkė N. Kriaučiūnienė