Non scholae sed vitae discimus
  • #Beactive
  • 35 laidos
  • Ladygolas
  • Mokslo ir žinių šventė
  • Lietuvos veliava
  • tėvų forumas
  • Nordplius_Latvija
  • Gimnazijos gimtadienis
  • Buk saugus
  • Kalbų diena

Bendros žinios

Mokinių skaičiaus pokytis ( duomenys rugsėjo 1 d.)

1-4 kl. 5 – 8 kl. I-IIg. Kl. III – IVg. kl. Iš viso
2016-2017
m. m.
192 171 83 85 531
2017-2018
m. m.
202 182 76 81 541
pokytis +10 +9 -7 -2 +10

Mokytojai

Mokslo metai Mokytojai ekspertai Mokytojai metodininkai Vyresnieji mokytojai Mokytojai Iš viso
2016-2017 0 25 23 5 53
2017-2018 0 22 21 7 50

 

Mokymosi pažangumas ir lankomumas 2016-2017 m. m. (procentais)

Koncentrai , pamokos 1-4 kl. 5 – 8 kl. I – IV G kl. Iš viso
Pažangumas 100 98,21 93,64 97,39
Klasės pamokų lankomumo vidurkis per m. m. 937,33 1679,50 3061,75 951,63
Praleista pamokų
1 mok. per m. m.
43,94 78,57 145,80 87,48 (12 d.)
Nepateisinta pamokų
1 mok. per m. m.
0,91 21,65 47,93 22,51 (3 d.)

 

PUPP rezultatai

Patikrinimas Sk. Dalyvavo Atleistas 1-3 4-6 7-8 9-10
2016-2017 m.m.
Matematika 45 44 1 atleistas 8 20 10 6
Procentai 18,18 45,45 22,73 13,64
Lietuvių k. 45 44 1 atleistas 0 19 18 7
Procentai 0 43,18 40,91 15,91

 

Mokykliniai brandos egzaminai
2016 ir 2017 m. m. mokyklinių brandos egzaminų rezultatai 

Egzamino pavadinimas 10 9 8 7 6 5 4 neišlaikė Vidurkis
2016-2017 m. m.
Dailė 1 (100%)
0 10
Lietuvių k. ir literatūra 1(9,1%) 4(36,4%) 6(54,5%) 0 4,55
Lietuvių k. ir literatūra (pakartotinė sesija) 1(33,3%) 2(66,6%) 0 4

 

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai

Metai Kandidatų skaičius Valstybinius egzaminus rinkosi Laikyta egzaminų  
 
sk. % iš viso tenka 1mokiniui  
2016 metai 49 44 89,8 173 3,93  
2017 metai 40 40 100 142 3,55
 
Metai Kandidatų skaičius Išlaikyta valstybinių egzaminų Gerai išlaikyta valstybinių egzaminų (86-100)  
 
iš viso tenka 1 mokiniui iš viso tenka 1mokiniui  
2016 metai 49 166 3,38 18 0,37  
2017 metai 40 135 3,38 16 0,40
 

Valstybiniai brandos egzaminai Vilniaus rajono mokyklos Gedimino gimnazija 86-100 išlaikė
laikė išlaikė laikė išlaikė g-zijoje rajone
sk. sk. % sk. sk. % išlaikė % %
  
Lietuvių k. 326 264 80,98 26 23 90,90 1 1,18 3,37
Anglų kalba 314 312 99,36 30 30 100 4 13,33 13,38
Rusų kalba (užsienio) 287 287 100 16 16 100 6 37,50 48,43
Inf.   technologijos 54 52 96,3 5 5 100 1 20 7,41
Matematika 275 251 91,27 23 20 86,96 1 4,35 7,27
Istorija 173 167 96,53 13 12 92,31 2 15,38 5,2
Biologija 74 73 98,65 6 6 100 1 16,67 5,41
Fizika 36 36 100 4 4 100 0 0 2,78
Geografija 67 67 100 16 16 100 0 0 1,49
Chemija - - - - -
iš viso 1606 1509 139 132 16
vidurkis 178 167 95,9 15,4 14,7 96,7 1,8 12,0 10,5

 

Pasiekimai 2017 m.

Rajone Regione Respublikoje Tarptautiniai
2016 m. I II III Laureatai I II III Laureatai I II III Laureatai
Olimpiados 3 5 6 4
Konkursai 4 2 2 2 1 2 5 2
Varžybos 2 1 2 1 2 1 1 3
Projektai 1 5 12
(3 finansuojami)
Iš viso 10 8 10 4 1 9 2 3 5 17

 

Puslapis atnaujintas 2018-03-01