Non scholae sed vitae discimus
  • Gimnazijos gimtadienis
  • 35 laidos
  • tėvų forumas
  • Kalbų diena
  • Lietuvos veliava
  • #Beactive
  • Buk saugus
  • Ladygolas
  • Mokslo ir žinių šventė
  • Nordplius_Latvija

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas - Liudmila Sarulevičienė
Tel. 8 685 15349; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sveikatos priežiūros specialisto mokykloje tikslas ir uždaviniai

Sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Sveikatos priežiūros mokykloje uždaviniai:
1. Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;
2. Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;
3. Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią;
4. Suteikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.

Iki 2018 m. gruodžio 31 d. darbo valandos Nemenčinės Gedimino gimnazijoje:

Antradienis 700 – 1500 (Pietų pertrauka – 1100 – 1130)

Ketvirtadienis 700 – 1500 (Pietų pertrauka – 1100 – 1130)

Penktadienis 700 – 1500 (Pietų pertrauka – 1100 – 1130)

Atnaujinta 2018-01-04