Non scholae sed vitae discimus
  • 35 laidos
  • tėvų forumas
  • Mokslo ir žinių šventė
  • Buk saugus
  • Kalbų diena
  • Ladygolas
  • Lietuvos veliava
  • Nordplius_Latvija
  • #Beactive
  • Gimnazijos gimtadienis

Kontaktai

Gimnazijos adresas:  Ežero g. 14, LT-15170 Nemenčinė, Vilniaus r. sav.

Gimnazijos identifikavimo kodas - 191316016.

Gimnazijos el.paštas - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Direktorė
Daiva Losinskienė - Tel. (85) 2371485.

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:
Inga Stankevičienė - Tel. (85) 2371457;
Jurga Stankevičienė - Tel. (85) 2371457;
Dmitrijus Karpavičius 
- Tel. (85) 2371457.

Direktoriaus pavaduotoja administracijos ir ūkio reikalams:
Jadvyga Steckevič - Tel. (85) 2371478.

Socialinis pedagogas
Natalija Kriaučiūnienė - mob. tel. +37065622567.

Psichologė
Alina Pečuro - mob. tel. +37060300900.

Specialusis pedagogas
Giedrė Puškorienė

Logopėdė - Gražina Simielienė.

Raštinės vedėja
Irena Žilinskienė - Tel. (85) 2371458.

Biliotekos vedėja
Danguolė Maslauskienė - Tel. (85) 2371456.